Nyheter     Fjellstyresaker     Jakt     Fiske     Åpne hytter     Linker     Om oss

LightWEB
LightWeb
Fjellstyrekontoret
Sollia fjellstyre har kontorer i gamle Sollia kommunehus. Her avholdes fjellstyremøter i fjellstyresalen og administrasjonen har sine kontorer her. Huset rommer også et betydelig arkiv av fjellstyredokumenter og dokumenter fra andre lag og foreninger i Sollia. Fjellstyrekontorets åpningstider baserer seg på en kjernetid fra 08:00-16:00 alle ukedager. Fjelloppsynet har varierte arbeidsoppgaver og mye utearbeid så enkelte dager vil kontoret være ubemannet, ta da kontakt på telefon eller e-post.
 
Lag og foreninger i Sollia har anledning til å benytte fjellstyresalen med tillhørende tekjøkken til møter og lignende. Pris og booking finnes her
 
For lån av fjellstyresalen send e-post med forespørsel til: Sollia@fjellstyrene.no
 
 
 
 


 
 
kontakt oss

Sollia Fjellstyre, Solliaveien 861, 2477 Sollia         telefon: +47 47462881        e-post: sollia@fjellstyrene.no
 

© LightWeb