Nyheter     Fjellstyresaker     Jakt     Fiske     Åpne hytter     Linker     Om oss

LightWEB
LightWeb
- Møtebok -

Her publiseres referater fra fjellstyremøter (utskrift fra møtebok) fortløpende etter hvert som fjellstyremøter avholdes. Enkeltsaker finnes i kronologisk rekkefølge under menyen "Saksarkiv".

 2016                              2017                          
   
Fjellstyremøte 26.1.16                           Fjellstyremøte 01.17
 
Fjellstyremøte 15.3.16                           Fjellstyremøte 03.17
 
Fjellstyremøte 11.5.16                           Fjellstyremøte 05.17
 
Fjellstyremøte 23.8.16                           Fjellstyremøte 22.08.17
 
Fjellstyremøte 25.10.16                         Fjellstyremøte 5.09.17 (Ekstraordinært)
 
Fjellstyremøte 14.12.16                           Fjellstyremøte 17.10.17
 
                                                                 Fjellstyremøte 5.12.17
                                                   
 
 
 
 
 
2013                            2014                      2015
 
 
                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
kontakt oss

Sollia Fjellstyre, Solliaveien 861, 2477 Sollia         telefon: +47 47462881        e-post: sollia@fjellstyrene.no
 

© LightWeb