Nyheter     Fjellstyresaker     Jakt     Fiske     Åpne hytter     Linker     Om oss

LightWEB
LightWeb
 -Nyheter -

 

OBS:
Vi arbeider med ny hjemmeside, denne vil forhåpentligvis være klar i løpet av februar 2019. Det vil nå ikke blir flere oppdateringer på den gamle siden. 
 
 18.2.19

 
Innkalling til fjellstyremøte 5.februar 2019 
Fullstendig innkalling finnes her 
 
4.2.19 

 
Protokoll fra fjellstyremøte 11.desember 2018
Protokoll fra møtet finnes her
 
 4.2.19

Protokoll fra fjellstyremøte 15.november 2018
Protokoll fra møtet finnes her
 
4.2.19

 
 
Info til årets småviltjegere hos Sollia Fjellstyre

Årets rypetaksering i Sollia ble gjennomført helga 10-12. august. Resultatene fra takseringen viser en mer robust rypebestand enn de senere år. Fjellstyret vurderte disse resultantene på sitt møte 20.8.18 og fattet følgende vedtak for småviltjakta 2018:

 

Vedtak i Sak 21/2018 «Resultater fra rypetaksering og eventuelle reguleringer av småviltjakta»

1.      Det er målsetning om et totalt uttak av taksert bestand på 379 ryper (tilsvarer 20 %)»

2.      De forhåndsolgte 180 kortene for de begrensede periodene (10-23.9) pålegges en periodekvote (4.dagers periode) på 4 ryper.

3.      Fra 25.9 skal det være fritt kortsalg frem til målsetningen om totalt uttak er nådd.

4.      Det frie kortsalget skal selges over salgskanalene blokk og nett (Inatur.no).

5.      Det skal åpnes for vinterjakt på rype vinteren 2019 selv om jakta skulle bli stoppet som følge av nådd målsetning høsten 2018.

 

Les vedtaket i sin helhet her

 
Vi ønsker med dette våre jegere velkommen til fjells og skitt jakt!


5.9.18  

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 20.august 2018 finnes her
 
5.9.18

 Innkalling til fjellstyremøte
Sollia Fjellstyre avholder fjellstyremøte mandag 20.august 2018 kl.19:00.
Fullstendig innkalling finnes her
 
14.8.18

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 15.mai 2018 finnes her
 
 
12.7.18

Resultater fra trekning av villreinjakt
Trekningslister for villreinjakt finnes her
 
Innenbygds         Utenbygds                       
 
 
 
 25.5.18

Resultater fra trekning av småviltjakt
Trekningsliste for småviltjakt finnes her.
Alle som har fått tilbud skal ha fått egen e-post og sms fra inatur.no. Ny trekning på kort som eventuelt blir takket nei til vil bli gjort 28.5.18.
 
 22.5.18

Innkalling til fjellstyremøte
Sollia Fjellstyre avholder fjellstyremøte tirsdag 15.mai 2018 kl.19:00.
Fullstendig innkalling finnes her 
 
 11.5.18

Søkerlister villreinjakt 2018
Offentlige søkerlister for villreinjakt hos Sollia Fjellstyre finnes her:
 
                        Innenbygds      Utenbygds  
 
Innenbygdskort trekkes på fjellstyremøtet 15.mai, utenbygds senere samme uke.
 
3.5.18

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 22.mars 2018 finnes her
 
 
7.2.18 

 
Innkalling til fjellstyremøte
Sollia fjellstyre avholder fjellstyremøte 22.mars 2018. Fullstendig møteinnkalling finnes her
 
 
16.3.18

Villreinjeger?

Nå er det igjen tid for å søke villreinjakt hos Sollia Fjellstyre. Søknaden sendes elektronisk og finnes under fanen jakt og villreinjakt på denne siden.
OBS: Søknadsskjema stenger 30.04.18 kl. 23:59.Resultatet offentliggjøres i slutten mai. Ta kontakt hvis det skulle oppstå problemer.

Lykke til!

 
 Sollia Fjellstyre sitt bilde.Sollia Fjellstyre sitt bilde.
 
 7.3.18
Ekstraordinær båndtvang for hunder
Stor-Elvdal kommune vedtok 20.2.18 å innføre ekstraordinær båndtvang i hele kommunen med umiddelbar virkning. Dette på grunn av de store snømengdene som gjør viltet ekstra sårbart.

Denne forskriften er allikevel ikke til hinder for normal jaktutøvelse, j.fr forskriftens § 2.

Vi minner om ordinær båndtvang fra 1. april (1. mars innenfor Rondane nasjonalpark)

Link til kommunens hjemmesider her
 
23.2.18
Skal hilse fra fjellet...
En hilsen fra flokken på Finnsjøfjellet, februar 2018.Dette er en delbestand av Rondane reinen og flokken teller ca. 100 dyr hver vinter. Området har gode sommer- og vinterbeiter, og er et område uten mye forstyrrelse. Noe utveksling av dyr forekommer med med naboområdet Sølnkletten.
 
Januar og februar er ofte en rolig tid i villreinfjellet, og bra er det! Årets vinter er av den snørike sorten så i år kreves det mer innsats en vanlig for å få i seg føden. Tiden nå går derfor i hovedsak med til å spise og hvile. Ro og fred var også det som preget flokken på Finnsjøfjellet da vi møtte dem er februardag i år, helt til to skjærer dukket opp! Se video under (OBS: husk HD-kvalitet).
 
 
 9.2.18

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 30.januar 2018 finnes her
 
7.2.18

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 5.desember 2017 finnes her
 
13.12.17

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 17.oktober finnes her
 
7.11.17

Innkalling til fjellstyremøte
Sollia fjellstyre avholder fjellstyremøte 17.oktober 2017. Fullstendig møteinnkalling finnes her
 
 6.10.17
Rypejakta 2017
Årets rypetaksering i Sollia ble gjennomført helga 10-13. august. Det ble i år totalt taksert 104,1 km fordelt på 32 linjer. Det ble tilsammen observert 193 ryper fordelt på 54 observasjoner. Tetthetsestimatene er gjort av Høgskolen i Hedmark via Hønsefuglportalen. Resultatene derfra viser også i år en dårlig kyllingproduksjon med 2,4 kylling i snitt per par voksen fugl. Total tetthet av rype er også relativt lav og er i år beregnet til 5,8 rype per km2.
 
Sollia Fjellstyre vurderte disse resultatene på fjellstyremøte 22.august og fattet følgende vedtak (fullstendig vedtak finnes her):
 
  Vedtak i sak 17/2017
  1. Det er målsetning om et totalt uttak av taksert bestand på 162 ryper (tilsvarer 15 %)
  2. De forhåndsolgte 180 kortene for de begrensede periodene (10-23.9) tillegges en periodekvote (4.dagers periode) på 4 ryper.
  3. Fra 25.9 skal det være fritt kortsalg frem til målsetningen om totalt uttak er nådd.
  4. Det pålegges en dagskvote på 1 rype per jeger per dag for kortene solgt etter 25.9
  5. Det frie kortsalget skal selges over salgskanalene blokk og nett (Inatur.no).
  6. Det skal åpnes for vinterjakt på rype vinteren 2018 selv om jakta skulle bli stoppet som følge av nådd målsetning høsten 2017
  Fjellstyret håper med dette å kunne begrense uttaket til det som er forsvarlig og samtidig kunne tilby jakt og gode opplevelser i fjellet.
 
God tur og skitt jakt!
 
 
 
29.8.17

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 22.august finnes her
 
29.8.17

Innkalling til fjellstyremøte
Det kalles herved inn til fjellstyremøte 22.august. Saksliste finnes her
 
 
 16.8.17

Trekningsliste utenbygds
På grunn av de lave kvotene i Rondane Sør blir det også i år dessverre få kort til utenbygds. I utgangspunktet er det kun ett kort til utenbygds og dette kortet er gitt i gave til Sollia skytterlag. Erfaringsvis så er det enkelte innenbygdsjegere som velger å takke nei til jakt og slike kort vil etterhvert gå til utenbygds. Det er derfor trukket en reserveliste blant utenbygdssøkerne. Denne listen finnes her. Jegere vil bli kontaktet fortløpende per telefon hvis det vil bli kort ledig.
 
15.5.17
Referat fra fjellstyremøte 
Fullstendig referat fra fjellstyremøte 9.mai kan leses her
 
 12.5.17

Innkalling til fjellstyremøte
Innkalling til fjellstyremøte 9.mai
  
 7.5.17

Referat fra fjellstyremøte 
Fullstendig referat fra fjellstyremøte 14.mars kan leses her
 
 23.3.17
Innkalling til fjellstyremøte
Innkalling til fjellstyremøte 14.mars finnes her
 
  7.3.17

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 31.januar 2017 kan leses her
Vedtatt budsjett for 2017
 
 8.2.17

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 23.august 2016 kan leses her
 
 5.9.16

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 11.mai 2016 kan leses her
 
25.5.16

 
Trekningsresultater på villreinjakt
På grunn av årets lave kvote blir det i år kun nok kort til innenbygds jegere. Det trekkes allikevel en reserveliste blandt utenbygdssøkere. Kort som takkes nei til av innenbygds fordeles fortløpende på utenbygds venteliste.
Se fullstendig trekningsliste:
 
 
 
 
19.5.16
Trekningsresultater på elgjakt
 Fikk du elgjakt? Se fullstendig trekningsliste her
 
 
 
 13.5.16

Innkalling til fjellstyremøte
Det innkalles med dette til fjellstyremøte 10.mai 2016.
Saksliste kan leses her
 
 
 4.5.16

Referat fra fjellstyremøte
Sollia fjellstyre hadde fjellstyremøte 15.mars 2016. Det ble da blandt annet behandlet saker som tildelingsrutiner for småviltjakt, årsmelding 2015 og prising på småvilt- og villreinjakt.
 
Utskrift fra møtebok finnes her
Sollia fjellstyres årsmelding finnes her
 
  29.3.16

Innkalling til fjellstyremøte
 
Det innkalles med dette til fjellstyremøte 15.mars 2016.
Saksliste kan leses her
 
 
 
 
 10.3.16
Referat fra fjellstyremøte 26.januar 2016
Fullstendig referat kan leses her
 
 
 10.3.16
 
Nytt fjellstyre

Nytt fjellstyre velges hvert fjerde år, og representantene velges av det nye kommunestyre etter hvert kommunevalg. Fjell-lovens § 3 regulerer dette valget. Her heter det blant annet at flertallet av medlemmene skal være innenbygdsboende og at minst to medlemmer skal være blant de bruksberettigede. Det skal også sørges for at jakt-, fiske- og friluftsinteressene er representert. Normalt har et fjellstyre fem medlemmer med varamedlemmer, men hvis det er bruksberettigede fra to kommuner, kan det være et utvidet fjellstyre på sju medlemmer. Det siste er tilfelle for Sollia Fjellstyre. Dette fordi vi har, i tillegg til bruksberettigede i Sollia, bruksberettigede fra enkelte kretser i Ringebu. Derfor er Sollia Fjellstyre et utvidet fjellstyre med sju medlemmer.

På det nye kommunestyrets første kommunestyremøte 28.10.15 ble følgende personer valgt til Sollia Fjellstyre:
Fra Sollia

Ole Sollien (Leder) vara Håkon Edvard Nesset                              

Hans Bondal (Nestleder) vara Ellen Marie Tangen

Einy Brænd vara Tina Buddeberg

Tor Einar Skogesal vara Øyvind Lien

Turid Hoffstad vara Lise Andersen                                             

Fra Ringebu

Christen Bårdsløkken vara Hilde Sønsteli

Kristine Valebjørg vara Jan Erik Brenden

Det nye Sollia Fjellstyre hadde sitt første fjellstyremøte 8. desember 2015. Referat fra dette møtet finnes her


14.12.15


 

Innkalling til fjellstyremøte
Sollia Fjellstyre avholder fjellstyremøte tirsdag 8.desember 2015 kl.18:00.
Fullstendig møteinnkalling finnes her
3.12.15

 

Øverdalsbrua er nå ferdigstilt.

Øverdalsbrua, som går over Setninga i Øverdalen, er nå ferdigstilt. Det vil si, det mangler å påføre et strøk eller to med Tjæralin beis. Flere av åsene på den gamle brua var råtnet tvers av og det ble raskt vedtatt å restaurere den.

Arbeidet er gjort av snekkerlaget Brænd & Andreassen med assistanse fra fjelloppsynet og fjellstyreleder Ole Sollien (som villig stilte opp med motorsag og Belarus’n). Hans Bondal har også stil seg og sin traktor til disposisjon for å frakte ned materialer fra bilveg og ned til hankeveien.

På den gamle brua var årstallene 1965, -92, -96 og 2001 risset inn. Disse årstallene er videreført på den nye brua i tillegg til 2015, selvsagt.

Restaurering av Øverdalsbrua har vært et samarbeidsprosjekt mellom Sollia Fjellstyre og Øverdalen Grunneierlag. Den er, i tillegg til egne økonomiske midler, finansiert via fylkeskommunale vassdragsmidler og SMIL-midler.
 
 
 
 
 
 
3.9.15
 

Småviltjakta 2015
Våren og sommeren har i Sollia som i mye av sør-Norge vært svært kald. Vanskelig forhold og insektmangel rundt klekking gjorde sitt til at kyllingproduksjonen ble svært lav. Hos Sollia Fjellstyre gjennomførte vi rypetaksering 14-16.august 2015. Det ble totalt taksert 111,5 km fordelt på 32 linjer. Det ble totalt gjort 60 observasjoner. Resultatet fra takseringen gav oss en estimert rypetetthet på 4.8 ryper/km2 og en kyllingproduksjon på1.3 kyllinger i snit per par.
 
Sollia Fjellstyre vedtok 18.8.2015 å gjennomføre rypejakt på Sollia fjellstyres areal høsten 2015. Det blir allkevel endel begrensninger. Totalt mål for uttak er satt til 15 % av taksert bestand. Når innrapporteringer tilsier at dette uttaket er nådd blir jakta avsluttet. For de forhåndssolgte første tre uker av småviltjakta (10.9-24.9) blir det satt en dagskvote per jeger på 1 rype. For kortsalget fra og med 25.9 blir det  kun solgt 6 døgnkort per dag. For disse kortene blir det også dagskvoter på 1 rype per jeger. Her blir det samtidig solgt treningskort parallel.
 
Med dette ønsker Sollia fjellstyre å opprettholde et visst jakttilbud selv om kyllingproduksjonen er dårlig. Hvis alle respekterer de begrensningene som er satt og viser måtehold i rypefjellet så kan vi holde uttaket nede på et forsvarlig nivå.
 
 
 
25.8.15

Referat fra fjellstyremøte 18.august 2015
Fullstendig referat kan leses her 
 
 25.8.15


Innkalling til fjellstyremøte
Sollia Fjellstyre avholder fjellstyremøte og befaring tirsdag 18.august 2015 kl.15:00.
Fullstendig møteinnkalling finnes her

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.8.15


Trekningsresultater på elgjakt
Fjellstyrenes elg og hjortejakt er nå trukket, se mer på Norges fjellstyresambands sider
 

15.5.15

Referat fra fjellstyremøte
Referat fra fjellstyremøte 12.mai 2015 finner du her

15.5.15

Trekningsresultater villreinjakt 2015
 
Innenbygdslista finner du her 

Utenbygdslista finner du her
 
13.5.15

 

Var`n gammal?

 
 
Sollia viltstellområde samler årlig inn kjever fra områdets elgjegere. Kjevene benyttes blant annet til aldersanalyse og gir dermed verdifulle data for forvaltningen. Av elg skutt under elgjakta 2014 ble tenner fra 48 individer (alle over 1,5 år) innsendt for aldersanalyse.

 

Storparten av uttaket var i aldersgrupper fra og med  3,5 år og yngre. For kvoten «enslig ku» var omlag halvparten av de skutte dyra 1,5 åringer. På den samme kvoten ser vi at 19 av 25 aldersbestemte elgkuer er individer med alder under 3,5 år og slaktevekt under 150kg. Dette er da dyr som på grunn av lav alder og vekt sannsynligvis ikke har hatt kalv enda. Altså, andelen store produktive kuer i uttaket er liten! I praksis er dette en effekt av lav kalveavskytning. Skytes få kalver fra produktive kuer så blir også andelen produktive kuer som går rundt som «enslige kuer» liten.

 

På «småokse» kvoten (maks 2 tagger på en side) ble det skutt flest individer i klassene 1,5 år og 3,5 år. Kun seks av femten 3,5 åringer hadde slaktevekter over 160 kg. Småoksekvotens intensjon er å høste av ungdyr og de dårligste oksene. Denne intensjonen ble dermed lang på vei oppfylt under jakta 2014. På kvoten «eldre okse» ble det største individet felt i Vassbulia. Denne oksen hadde 18 tagger og veide 276 kg som slaktevekt. Den eldste ble felt i Setningslia og var 11,5 år gammel, veide 218kg som slaktevekt og hadde 12 taggers gevir.  Gjennomsnittsoksen var imidlertid 6 år gammel, hadde 11 tagger og veide 207,8 kg i slaktevekt.

 

Se mer detaljer i rapporten

 
 
 11.5.15

 
Innkalling til fjellstyremøte
Det kalles med dette inn til fjellstyremøte tirsdag 12.mai kl.18:00 på gamle Sollia kommunehus. Fullstendig innkalling kan leses her
 
6.5.15

Søkerlister villreinjakt 2015
Alfabetisk liste over søkere på villreinjakt i Sollia 2015 finner du her
Resultatet av trekningen vil være klart ca. 15.mai og offentliggjøres på hjemmesiden 
 
 6.5.15

Viktige datoer for jaktsalg hos Sollia Fjellstyre
For alle jegere er mai en viktig måned. Da er det søknadsfris for noen typer jakt og salgsstart for andre typer jakt.
 
Før 1.mai (tom 30.april 2015)
Dette er søknadsperiode for elgjakt og villreinjakt
 
Vi har i år et ledig elgjaktfelt. Det kan du søke på her
Vi har i år et antall villreinkort til salgs. Disse kan søkes på her
 
 
 
15.mai 2015
Fredag 15.mai starter kortsalget for småviltjakt  via inatur. Det er, for de tre første ukene, 108 kort som selges over denne kanalen. Salget starter kl. 09:00 og salgssiden finner du på inatur.no
 
Lykke til
 
 
 
 
 
20.4.15

Referat fra fjellstyremøte
Sollia fjellstyre avholdt fjellstyremøte tirsdag 14.april 2015.
Møtereferat finnes her
 
20.4.15

Innkalling til fjellstyremøte
Sollia fjellstyre avholder fjellstyremøte tirsdag 14.april. 
For fullstendig møteinnkalling se her
 
10.4.15

 
Isfiskedag med Sollia skole
Tirsdag 17.mars arrangerte Sollia fjellstyre, som tidligere år, isfiskedag for Sollia skole. Årets tur ble lagt til Voldalen og Motjønna. Her har fjellstyre ei Ljørkoie og røya lurer under is-skorpa.
 
Ungene startet dagen med å gå den 4km lange turen på ski inn til Ljørkoia. Fjelloppsynet sørget for transport av sekker og annet utstyr. Vel framme ble det inntatt en matbit i Ljørkoia før isfisket startet. Etter et par timers fiske ble det konstantert; "dårlig bett i dag!" . Uansett fiskelykke, stemningen i Ljørkoia var på topp.
 
Etter endt isfiskedag gikk turen tilbake på ski om Vola til Rondentunet .
 
 
23.3.15
 

 
Elgjakta 2014 i Sollia viltstellområde
 
                      Foto: Jakob A. Moen
 
Det ble under elgjakta 2014 (inklusive januar 2015) i Sollia viltstellområde felt totalt 96 elg av en kvote på 105. Dette ga en fellingsprosent på 91,4 % noe som er den høyeste fellingsprosenten på mer enn 25 år (figur 1).
 
 
                                      Figur 1: Fellingsprosent under elgjakt i Sollia viltstellområde i årene 1990-2014
 

Av en kvotegivning på henholdsvis 10 % kalv, 30 % enslig ku, 45 % småokse og 15 % okse ble jaktuttaket 18,8 % kalv, 22,9 % ungdyr(1,5 år), 17,7 % ku (≥2,5 år) og 40,6 % okse (≥2,5) (figur 2).

 
 
                                      Figur 2: Prosentvis fordeling av jaktuttaket under elgjakt i Sollia viltstellområde 2014
 
 
 11.2.15

Referat fra fjellstyremøte 26.januar 2015
Mandag 26.januar ble det avholdt fjellstyremøte på gamle Sollia kommunehus.
Utskrift fra fjellstyres møtebok finnes her
 
 
 
 3.2.15

 
Ny kunnskap om Rondanereinens arealbruk
Onsdag 21. januar 2015 presenteres resultatene fra merkeprosjektet i Rondane. Les hele pressemeldingen her
 
 
 
16.1.15 

 

 
 
kontakt oss

Sollia Fjellstyre, Solliaveien 861, 2477 Sollia         telefon: +47 47462881        e-post: sollia@fjellstyrene.no
 

© LightWeb