Nyheter     Fjellstyresaker     Jakt     Fiske     Åpne hytter     Linker     Om oss

LightWEB
LightWeb
 
 
- Om oss -


 
Ansatte

Hans-Petter Ruud:         Daglig leder/ Fjelloppsyn I.      mobil 47 46 28 81
Thor Håkon Løkken:      Fjelloppsyn II.                          mobil 41 44 20 85Arbeidsoppgaver

Fjelloppsynet har svært variert arbeid og skal blant annet være sekretær for fjellstyret,
drive saksbehandling, føre tilsyn med fjellstyrets hytter, drive praktisk tilrettelegging,
informasjon, veiledning og kontrollere bruken av statsallmenningen. Fjelloppsynet har
egen uniform og de fleste er tildelt begrenset politimyndighet. Fjelloppsynet skal
forebygge miljøkriminalitet og bidra til at offentligrettslige bestemmelser overholdes
og ivaretar både lokale og statlige oppsynsinteresser i området. Fjelloppsynet skal
også se til at grunneiers og rettighetshavers privatrettslige bestemmelser overholdes.


Sollia fjellstyre selger også tjenester til ulike aktører. Vi har sekretærfunksjon for
Atna fiskeforening, Sollia viltstellområde og Rondane Sør villreinområde.
Vi selger tjenester til Statens naturoppsyn med oppsyn i verneområder som hovedformål. Vi kan også ta på oss andre oppdrag fra ulike oppdragsgivere.

Fjellstyret har kontor i det gamle kommunehuset i Sollia


Fjellstyrets sammensetning 2011 - 2015:

Sollia fjellstyre er et utvidet fjellstyre, og styret består av i alt 7 medlemmer, 5 fra
Stor-Elvdal og 2 fra Ringebu. Fjellstyrets medlemmer i kommunestyreperioden 2015-2019 er:
 
Ole Sollien(leder)

Hans Bondal (Nestleder)

Turid Hoffstad

Einy Brænd
 
Tor Einar Skogesal
 
Christen Bårdsløkken

Kristine Valebjørg
 
 
 

 

 
 
kontakt oss

Sollia Fjellstyre, Solliaveien 861, 2477 Sollia         telefon: +47 47462881        e-post: sollia@fjellstyrene.no
 

© LightWeb