Nyheter     Fjellstyresaker     Jakt     Fiske     Åpne hytter     Linker     Om oss

LightWEB
LightWeb
 
 

- Fiske -

Atna Fiskeforening tilbyr felles fiskekort på omkring 50 vatn og tjern og ca. 150 km elv og bekker med ørret, røye og harr. Atna Fiskeforening er en sammenslutning av til sammen 9 organisasjoner og lag innen Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner.
 
Garnfiske for utenbygdsboende er tillatt på Setningen og Finnsjøen. Dette krever eget garnfiskekort og kan kjøpes hos Rondane Gjestegård, Atnbrua Handel, Solhaug Camping, Lundes Turisthandel og fjellstyrekontoret. Se regler for dette fisket lenger ned på siden.
 
 Interaktivt kart over fiskekortområdet, overnatting og handel
 


 
 
                                                Kortsalg
 
                              SMS      Inatur.no
 
Lokale kortselgere
 KORTSELGER ADRESSE
TELEFON
GARNFISKE UTENBYGDS
SOMMERFISKE
ISFISKE
 Skogli hytteutleie og camping
 2477 Sollia
92211498 
  X X
 Atnasjø Kafé 
 2477 Sollia 
 62464596
  X X
 Nordre Brænd Gård
 2477 Sollia 
 97006425  X 
 Arild Hemli (Vuluvolden)
 2477 Sollia 
 91359227  X X
 Arne Tangen
 2477 Sollia 
 62463760  X X
 Solhaug Camping
 2477 Sollia 
 62463784 X X 
 Rondane friluftssenter AS
 2477 Sollia 
 90415149  X X
 Vangen Camping
 2476 Atna 
 62463520  X 
 Atna Camping
 2476 Atna 
 62463573  X 
 Rondane Gjestegård
 2477 Sollia 
 62463720 X X X
 Atnbrua Handel
 2477 Sollia
 62463747 X X X
 Coop Marked Atna
 2476 Atna 
 62463566  X 
 G-sport Ringebu AS
2630 Ringebu
 61280920
  X X
 Lundes Turisthandel
2632 Venabygd
 61284043 X X
 X
 Koppang Camping  
2480 Koppang
 62460234 X
 
 
 
 
 
 

- Fisketider og regler -


 
GENERELLE FISKEREGLER
  •  Fiskekort må løses før fisket tar til.
  • Levende organismer er ikke tillatt å overføre fra et vassdrag til et annet.
  • Ørekyte, død eller levende, er forbudt å bruke som agn.
  • Stangfiske er tillatt fra isløsning og varer til fredning 15. september.
  • Isfiske starter 1. desember og varer til isen går, oftest har dette vært rundt 10. mai                                
  • Fiske med oter er tillatt for alle på Finnsjøen i hele fiskeperioden.
  • Fiske fra innmark er forbudt uten grunneiers tillatelse.
  • Fangstrapport skal sendes inn til fjellstyret etter endt fiske.
  • Garnfiske for utenbygds er tillatt på Setningen og Finnsjøen. Det kan settes inntil 10 garn, hvor minst halvparten skal være av maskevidde 26 eller mindre. Fisketid for Setningen: Fra isen går til 30.juni og 1.august til 15.september, samt fra 1.desember til isen går (garn under isen). Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl.10.00 - 16.00. Garn skal være standard bunngarn inntil 2 meters dybde / 25 meters lengde, og være tydelig merket med eierens navn og adresse. Umerkede garn blir tatt opp av fiskeoppsynet.
  • Brudd på fiskereglene vil bli anmeldt.


GARN OG OTERFISKEREGLER
Garnfiskekort må løses før fisket tar til og kan brukes på følgende vann:


ATNSJØEN
Fritt antall garn med minste maskevidde 31 mm kan benyttes. Fisketid fra isen går til 30.juni, stopp hele juli, oppstart igjen fra 1.august til 20.september og 1.november til isen legger seg (røyefiske). I Atnsjøen er garnfiske kun tillatt for de som har rett til slikt fiske. Det er ikke lengre sams garnfiske på Atnsjøen, og de enkelte fiskere må derfor fiske på sine respektive rettighetsområder. Det er forbudt å sette garn nærmere osene enn de oppsatte fastmerker. Oterfiske er tillatt for innenbygdsboende og rettighetshavere i juli måned. I statsallmenningen på Atnsjøen er oterfiske tillatt for innenbygdsboende og rettighetshavere også i august måned.

SETNINGSJØEN
For innenbygdsboende: Fritt antall garn kan benyttes. Hvis det benyttes flere enn 10 garn, skal halvparten av disse ekstra garnene være av maskevidde 26 eller mindre.
For utenbygdsboende: Det kan settes inntil 10 garn, hvor minst halvparten skal være av maskevidde 26 eller mindre.
Generelt: Fisketid fra isen går til 30.juni og 1.august til 15.september, samt fra 1.desember til isen går (garn under isen).
Det er forbudt å sette garn nærmere osene enn de oppsatte fastmerker. Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl.10.00 - 16.00. Garn skal være standard bunngarn inntil 2 meters dybde / 25 meters lengde, og være tydelig merket med eierens navn og adresse. Umerkede garn blir tatt opp av fiskeoppsynet. Oterfiske på Setningsjøen er tillatt for innenbygdsboende og rettighetshavere hele sesongen.


FINNSJØEN
For innenbygdsboende: Fritt antall garn med fri maskevidde kan benyttes.
For utenbygdsboende: Det kan settes inntil 10 garn, hvor minst halvparten skal være av maskevidde 26 eller mindre.
Generelt: Fisketid fra isen går til 15.september, samt fra 1.desember til isen går (garn under isen). Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl.10:00 - 16:00. Garn skal være standard bunngarn inntil 2 meters dybde / 25 meters lengde, og være tydelig merket med eierens navn og adresse. Umerkede garn blir tatt opp av fiskeoppsynet. Oterfiske på Finnsjøen er tillatt for alle hele sesongen.
 
RUNDTJØENN, LANGTJØNN OG HAMNTJØNN
4 garn med minste maskevidde 35 mm kan benyttes av de som har rett til slikt fiske. Fisketid fra isen går til 30.juni og 1.august til 15.september.


TJØNNENE I NORDRE ATNDALEN
Fritt antall garn med fri maskevidde kan benyttes av de som har rett til slikt fiske. Fisketid fra 15.august kl.16.00 til 15.september kl.16.00.


MUSVOLTJØNN, BERGTJØNN
Fritt antall garn med fri maskevidde kan benyttes av de som har rett til slikt fiske. Fisketid fra isen går til 30.juni og 1.august til 15.september.

I de øvrige vann er garnfiske forbudt.
Det er forbudt å ha garn stående i vannet mellom kl.10.00 til 16.00.
Garn skal være standard bunngarn inntil 2 meters dybde / 25 meters lengde, og være tydelig merket med eierens navn og adresse.
Umerkede garn blir tatt opp av fiskeoppsynet.
I tillegg til disse fiskeregler gjelder kommunale fiskeregler for Stor-Elvdal, Folldal og Sør-Fron kommuner innenfor deres respektive områder.


BRUDD PÅ DISSE REGLER ER STRAFFBART. DISSE REGLER TRER I KRAFT STRAKS.
Brudd på disse regler er straffbart. Disse regler trer i kraft straks.
Reglene er oppdatert og vedtatt på årsmøte  2013
 
 
  
 
kontakt oss

Sollia Fjellstyre, Solliaveien 861, 2477 Sollia         telefon: +47 47462881        e-post: sollia@fjellstyrene.no
 

© LightWeb