Nyheter     Fjellstyresaker     Jakt     Fiske     Åpne hytter     Linker     Om oss

LightWEB
LightWeb

 

-Jakt -
 
 
 
Jakt og prinsipper bak tildeling
Med Setningen og Atnedal Statsallmenninger sin varierte natur, kan jakt i dette området by på mange fine opplevelser. Naturen spenner seg fra bratte skogkledde lier i glissen furuskog eller tett granskog, til åpne høgfjellsvidder og ruvende fjelltopper. De lange tradisjonene for jakt og fangst i dette området er godt synlig med omfattende fangstanlegg og dyregraver for spesielt villrein og elg. Årlig felles det rundt 25 elg og 70 villrein på allmenningene.
 
Prinsippene bak tildeling av jakt på Statsallmenningene i Sollia er vedtatt på fjellstyremøtesak 4/2012, og revideringer av enkelte punkter kan forekomme.
 
- Villrein Jakt -
Søk villreinjakt for 2018 her
Søknadsfrist innen 1.mai (Søknadsskjema stenger 30.4.18 kl.23:59)

Fjellstyret disponerer et antall fellingstillatelser på villrein, fordelt på Rondane sør/ Ringebufjellet og Finnsjøfjellet. Innenbygdsboende i gamle Sollia kommune, samt i kretsene Vekkom, Kjønnås og Venabygd i Ringebu kommune har fortrinnstrett, men utenbygds kan søke på overskytende jaktkort. Søknad med gjennom eletronisk søknadsskjema (se over).

Tildelingsrutiner for villreinjakt hos Sollia Fjellstyre 

 
 
Kortpriser
 Korttype Innenbygds Utenbygds
 Kalv  1 200
1 600
Fritt dyr under 50 kg   2 700
 4 300
 Bukk under 50 kg  3 500
5 100
 Fritt dyr/Fri bukk
  5 000
6 500

 

 
 

- Elgjakt -
 
 
 
 
 
 
Prinsipper bak jaktsøknader og tildeling av jakt
 
 
 
 

- Rådyrjakt -
 

 

 

 


- Beverjakt -

 

 


- Småviltjakt -
Søk småviltkort til 1., 2.eller 3. jaktuke  her
(Søknad via Inatur.no) 
  • Harejakt er tillatt på samme måte, med unntak av første uke i elgjakten, hvor harejakt med hund stoppes. Dette er f.o.m 25.09 t.o.m. 01.10.
  • Det skilles ikke på jakt med og uten hund. For jakt med hund på høsten er det krav om sauerenhetsbevis.
  • Hvis rypejakta stenges er sesongkort som allerede er solgt fortsatt gyldige for andre jaktbare arter småvilt. Det kan i tillegg brukes som treningskort på rype.
 
- Kortselger etter 25 september -

 Kortselger Adresse
Telefon
 Skogli hytteutleie og camping
 2477 Sollia 
 62463761
 Rondetunet
 2477 Sollia
 90415149
 Rondane Gjestegård
 2477 Sollia 
 62463720
 Atnbrua Handel  2477 Sollia 
 62463747 
 G-sport Ringebu AS  2630 Ringebu  61280920
 Lundes Turisthandel  2632 Venabygd  61284043
 
 
- Priser -
Korttype
 Pris
 5 -dagers kort begrenset periode
1.000
 Døgnkort utenbygds (25.09-28.02)
 250
 2-døgnskort utenbygds (25.09-28.02)  500
 3-døgnskort utenbygds (25.09-28.02)  750
 Sesongkort hare (2.10-28.02)
 1.500
 Døgnkort småviltjakt innenbygds
 90
 Sesongkort småviltjakt innenbygds
 600
 Registreringsavgift smårovvilt i jaktsesong
 50
 
 

 
 
kontakt oss

Sollia Fjellstyre, Solliaveien 861, 2477 Sollia         telefon: +47 47462881        e-post: sollia@fjellstyrene.no
 

© LightWeb